Naar de website
+32 (0)56 70 49 57

Algemene voorwaarden

Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en/of betalingen verricht via deze website. De klant die een bestelling en/of betaling via deze website uitvoert, wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Bestelling

Er zijn twee mogelijkheden om een bestelling te plaatsen: via de webshop en via een ander kanaal (telefoon, e-mail, Facebook...).
Een bestelling die via de webshop geplaatst wordt, dient ter plaatse te worden afgehaald.
Een bestelling die via een ander kanaal geplaatst wordt, wordt afgehaald of thuis geleverd, al naargelang de details van de bestelling.

Levering

Er zijn twee leveringswijzen mogelijk: afhaling en dropshipment. Niet op alle bestellingen zijn beiden mogelijk.
Artikels op voorraad worden afgehaald. De klant dient de goederen te inspecteren alvorens de goederen mee te nemen.
Artikels die niet op voorraad zijn, worden via dropshipment geleverd. Dit houdt in dat de leverancier de goederen rechtstreeks naar u opstuurt. Hieraan zijn kosten verbonden, die overeengekomen worden bij het plaatsen van uw bestelling. U dient ofwel aanwezig te zijn voor het ontvangen van uw levering, ofwel duidelijke instructies achter te laten voor de chauffeur. Bijkomende kosten doordat er geen duidelijke instructies zijn, kunnen doorgerekend worden aan de klant.

Betaling

Er worden verschillende betalingsmogelijkheden aangeboden: bankoverschrijving, Bancontact (online), betalen bij afhaling en Payconiq. In sommige gevallen zijn niet alle betaalmethoden beschikbaar.

Garantie

Op alle geleverde goederen geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar vanaf datum van de aankoop. Klachten dienen zo snel mogelijk na het vaststellen van het gebrek gecommuniceerd te worden aan Fietsen Philsor. U vindt de contactgegevens hier.
Onder garantie wordt verstaan: productie- en/of constructiefouten die geacht worden aanwezig te zijn op het moment van de aankoop. Gebreken die voortvloeien uit verwaarlozing, onoordeelkundig gebruik, reparaties uitgevoerd door anderen... zijn dus geen garantie. Evenmin vallen gebreken voortvloeiend uit slijtage en aanverwanten onder garantie.

Terugroepingsrecht

Bestellingen die afgehaald worden, dienen te worden geïnspecteerd door de klant alvorens het product mee te nemen. Indien de klant niet akkoord gaat met het geleverde goed, heeft hij het recht van de aankoop af te zien en het product niet mee te nemen. In dit geval heeft hij recht op terugbetaling.
Bestellingen die via dropshipment aan huis worden geleverd, worden gezien als speciale bestellingen op maat van de klant (aangezien het een goed bleek dat niet op voorraad was), waarvoor in principe geen terugroepingsrecht is. Andere modaliteiten kunnen overeengekomen worden.
De bepalingen uit deze titel doen geenszins afbreuk aan de bepalingen onder de titel 'Garantie'.

Terugbetaling

Indien een klant recht heeft op terugbetaling, dient hij op gepaste wijze zijn bankrekeningnummer mee te delen. Wij zorgen dan voor een spoedige terugbetaling.

Persoonlijke gegevens

Voor een goede verwerking van bestellingen en/of betalingen enerzijds en administratieve verplichtingen anderzijds, worden er persoonlijke gegevens verzameld van de klant. Hij kan op elk ogenblik, op eenvoudig verzoek, inzage krijgen in de gegevens die van hem opgeslagen worden en desgewenst vragen om deze te verwijderen.

Contact

Bij vragen over deze voorwaarden, over bestellingen en/of betalingen, of over de website op zich, wendt u zich tot

Fietsen Philsor - Rosseeuw Philippe
Koning Boudewijnstraat 218
8520 Kuurne
België
Tel. +32(0)56 70 49 57
E-mail: info@fietsenphilsor.be
BTW: BE 0678.163.325

© Robin Rosseeuw, Fietsen Philsor. Deze website gebruikt cookies, klik hier voor meer info. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u ons gebruik van cookies.