Naar de website
+32 (0)56 70 49 57

Algemene voorwaarden

Algemeen

§1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en/of betalingen verricht via deze website. De klant die een bestelling en/of betaling via deze website uitvoert, wordt geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden.

Bestelling

§2 Er zijn twee mogelijkheden om een bestelling te plaatsen: via de webshop en via een ander kanaal (telefoon, e-mail, Facebook...).

Levering

§3 De beschikbare leveringsmethodes zijn:

§4 Voor sommige artikelen (o.a. bijzonder grote of zware artikelen, zoals fietsen) is een afwijkende regeling van toepassing. Dit wordt bij het artikel duidelijk aangegeven.

Betaling

§5 Er worden verschillende betalingsmogelijkheden aangeboden: bankoverschrijving, Bancontact (online), betalen bij afhaling, Payconiq en iDEAL.
§6 In sommige gevallen zijn niet alle betaalmethoden beschikbaar (bij een levering aan huis is om evidente redenen bijvoorbeeld geen betaling bij afhaling mogelijk). Bij het afrekenen ziet u de mogelijke betaalmethoden.

Garantie

§7 Op alle geleverde goederen geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar vanaf datum van de aankoop.
§8 Klachten dienen zo snel mogelijk na het vaststellen van het gebrek gecommuniceerd te worden aan Fietsen Philsor. U vindt de contactgegevens hier.
§9 Onder garantie wordt verstaan: productie- en/of constructiefouten die geacht worden aanwezig te zijn op het moment van de aankoop. Gebreken die voortvloeien uit verwaarlozing, onoordeelkundig gebruik, reparaties uitgevoerd door anderen... zijn dus geen garantie. Evenmin vallen gebreken voortvloeiend uit slijtage en aanverwanten onder garantie.

Herroepingsrecht

§10 Bestellingen die afgehaald worden, dienen te worden geïnspecteerd door de klant alvorens het product mee te nemen. Indien de klant niet akkoord gaat met het geleverde goed, heeft hij het recht van de aankoop af te zien en het product niet mee te nemen. In dit geval heeft hij recht op terugbetaling.
§11 Op bestellingen die thuis geleverd worden, heeft u volgens de wet een termijn van 14 dagen (te rekenen vanaf de dag nadat u de bestelling heeft ontvangen) om van uw aankoop af te zien. In dat geval moet u ons binnen deze termijn schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen hiervan. Nadat u hiervan onze bevestiging heeft ontvangen, dient u de goederen binnen de 14 dagen terug te sturen volgens de overeengekomen instructies. De kosten voor het terugsturen zijn ten laste van de klant. Transportkosten van de heenzending worden enkel terugbetaald wanneer alle goederen uit de zending worden geretourneerd.
§12 De bepalingen uit deze titel doen geenszins afbreuk aan de bepalingen onder de titel 'Garantie'.

Terugbetaling

§13 Indien een klant recht heeft op terugbetaling, dient hij op gepaste wijze zijn bankrekeningnummer mee te delen. Wij zorgen dan voor een spoedige terugbetaling.

Persoonlijke gegevens

§14 Voor een goede verwerking van bestellingen en/of betalingen enerzijds en administratieve verplichtingen anderzijds, worden er persoonlijke gegevens verzameld van de klant. Hij kan op elk ogenblik, op eenvoudig verzoek, inzage krijgen in de gegevens die van hem opgeslagen worden en desgewenst vragen om deze te verwijderen.

Contact

§15 Bij vragen over deze voorwaarden, over bestellingen en/of betalingen, of over de website op zich, wendt u zich tot

Fietsen Philsor - Rosseeuw Philippe
Koning Boudewijnstraat 218
8520 Kuurne
België
Tel. +32(0)56 70 49 57
E-mail: info@fietsenphilsor.be
BTW: BE 0678.163.325

© Robin Rosseeuw, Fietsen Philsor. Deze website gebruikt cookies, klik hier voor meer info. Door onze website te gebruiken, aanvaardt u ons gebruik van cookies.